اظهاراتی عجیب از معاون جدید رییس جمهور

اظهاراتی عجیب از معاون جدید رییس جمهور
كمیت غیر از كیفیت است و برابری غیر از یكنواختی است و اسلام نیز با رعایت نمودن اصل مساوات انسانها اعم از زن و مرد، با تشابه حقوقی زن و مرد مخالف است. اسلام همچنانكه برای زن و مرد در اكثر موارد حقوق مشابهی وضع نكرده، مجازات و تكالیف مشابهی نیز وضع ننموده است
معاون رییس جمهور در یک اظهار نظر عجیب و کاملا فمینیستی مدعی شده است که تفکیک جنسیتی، نه به نفع جامعه، نه زنان و نه خانواده‌ها است!

بنا بر این گزارش خانم مولاوردی معاون جدید رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده بدون اینکه دلیل موجهی برای اظهارات خود بیاورد و با توجه به آیات و روایات زیادی که در خصوص حفظ جایگاه زن و مرد از یکدیگر داریم در یک رویه کاملا فمینیستی مواضعی را مطرح کرده است که دور از شان یک مسئول در نظام اسلامی می باشد.

وی در مطلب خود اظهار داشته است: " با توجه موج روز افزون دانش‌آموختگی و فارغ‌التحصیلی دختران دانشگاهی به نظر می‌رسد بحث تفکیک جنسیتی و سهمیه‌بندی جنسیتی نه به نفع جامعه و نه به نفع دختران و زنان و حتی خانواده‌ها است."

البته ایشان اظهار نداشته اند که موج روز افزون دانش‌آموختگی و فارغ‌التحصیلی دختران دانشگاهی چه ارتباط منطقی با بحث تفکیک جنسیتی دارد و اصولا چه لطمه ای به زنان و خانواده وارد می شود!؟ و اینکه زنان در یک محیط کاملا زنانه به تحصیل بپردازند چه لطمه ای به آنان وارد می شود!

وی در یک فرافکنی آشکار بدون اینکه تا کنون کسی مانع تحصیلات زنان و دختران شود افزوده است: " باید افزایش میزان سطح سواد زنان و دختران را یک فرصت تلقی کنیم و نه یک تهدید و حتی اگر عده‌ای آن را یک تهدید تلقی می‌کنند باید آن را تبدیل به فرصت کنیم! "

وی در ادامه و بدون توجه به اینکه خانمها در حال حاضر بیشتر از گذشته در همه مشاغل حضور دارند و با این روند شتاب حضور آنان بیشتر هم خواهد شد اظهار داشته است: "اگر نگاه غیر از این باشد و بخواهیم به این شکل رفتار کنیم، با این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها به جایی می رسیم که در آینده نزدیک دختران و زنان فارغ التحصیل از بازار کار و به طور کلی از محیط اجتماع دور و حتی حذف می‌شوند!"

به گزارش عصر امروز البته وی اظهار نداشته چطور در برخی از کارها که با شان خانمها مغایرت دارد این توازن جنسیتی را می خواهد رعایت کند یا در برخی از مشاغل که سخت و زیان آور است و با روحیه خانمها سازگاری ندارد مانند کار کردن در معادن یا بسیاری از کارهای دیگر می خواهد این دید فمینیستی برابری زن و مرد را رعایت نماید!!

وی در ادامه با اشاره به موضوع اقدامات بین‌المللی برای مقابله با خشونت علیه زنان اظهار داشت: " برای مقابله با خشونت علیه زنان انواع تدابیر را باید اتخاذ کرد. یعنی نمی توانیم با اتخاذ تدابیر قانونی این برداشت را داشته باشیم که مشکل حل می شود یا اینکه صرفا تدابیر بازدارنده و فرهنگی را مد نظر قرار دهیم لذا لازم است به موازات هم، تدابیر بازدارنده فرهنگی، قانونی، حفاظتی و حمایتی و همزمان در دستور قرار بگیرد تا نهایتا به کاهش خشونت علیه زنان منجر شود و امنیت لازم بر زندگی زنان و حضورشان در جامعه فراهم شود."

البته ما هم با این بخش از سخنان ایشان کاملا موافق هستیم که در موازات اقدامات فرهنگی اقدامات حفاظتی امنیتی نیز باید لحاظ گردد ولی چرا در برخورد با مقوله بدحجابان و نهی ازمنکر تا کار فرهنگی صورت نگیرد نباید اقدام عملی انجام شود! و کار ارزشمند گشت ارشاد نیروی انتظامی می شود یک تابو!

و آنچه سرکار خانم معاون محترم رییس جمهور باید بدانند این است که:

در خصوص اثبات تساوی یا تشابه حقوق برای زن و مرد، این درست نیست كه بگوئیم همانگونه كه زن و مرد از نظر شرافت و ارزش انسانی برابر می‌باشند باید از حقو ق مشابه نیز برخوردار باشد چرا كه بین متشابه با مساوی بودن فرق است زیرا شكی نیست كه لازمه اشتراك زن و مرد در شرافت و ارزش انسانی برابریش در حقوق انسانی می‌باشد و این دلیلی بر تشابه حقوق زن و مرد نمی‌باشد زیرا تساوی غیر از تشابه می‌باشد چون تساوی همان برابری است و تشابه یكنواختی می‌باشد.

به عنوان مثال ممكن است پدری ثروتش را بطوری متساوی تقسیم كند كه سهم هر یك از فرزندان مشابه هم نباشد یعنی این پدر هم مغازه داشته باشد و هم زمین كشاورزی و هم دیگر مستغلات، و در تقسیم ثروتش بر اساس شناختی كه از هر كدام از فرزندانش دارد فقط به مساوی بودن سهم همه آنها مثلا نود هزار تومان دارد با لحاظ اینكه به هر كدام سهمی به مبلغ سی هزار تومان خواهند داشت یكی را بر اساس استعدادش مغازه را بدهد و به دیگری بر اساس علاقه او به كشاورزی زمینهای كشاورزی را دهد و به دیگری مستغلات دیگرش را، در چنین حالتی او در عین اینكه هیچ تشابهی در كارش ندارد اما تساوی را رعایت كرده است. یعنی از لحاظ ارزش مساوی یكدیگرند و ترجیه و امتیازی از این بابت در كار نیست.

پس كمیت غیر از كیفیت است و برابری غیر از یكنواختی است و اسلام نیز با رعایت نمودن اصل مساوات انسانها اعم از زن و مرد، با تشابه حقوقی زن و مرد مخالف است. اسلام همچنانكه برای زن و مرد در اكثر موارد حقوق مشابهی وضع نكرده، مجازات و تكالیف مشابهی نیز وضع ننموده است چرا كه با وجود تساوی زن و مرد در اصل خلقت و ارزش انسانی، بر اساس تفاوت ظاهری هر كدام و همچنین تفاوتهای روانی بین زن و مرد مانند تحت تاثیر احساسات قرار گرفتن سریع زن نسبت به مرد، عدم خشونت زن نسبت به دیگران، و به طور كلی تفاوت عمده كه به صورت عواطف و احساسات شدید در زنها غلبه تعقل بر احساسات در مردها نمایان می‌شود.
كه اینها نیز بر اساس وظایفی كه هر كدام در آفرینش بر عهده گرفته‌اند متناسب می‌باشد كه وجود این تفاوتها در میان زن و مرد را نمی توان عامل برتری یكی بر دیگری دانست چرا كه هر كدام از آنها بر اساس و تناسب وظایفشان در عالم، آفرینش مخصوص به خود دارند.