خانه سینمای غیر قانونی در سایه هو و جنجال بازگشایی شد

حبیب الله کاسه ساز گفت:به لطف مسئولین اخیر ارشاد خیلی کارها شدنی است ازجمله بازگشایی مجدد خانه سینمای غیر قانونی در سایه هو و جنجال .

به گزارش خبرنگار سینمایی برنا، حبیب الله کاسه ساز رئیس هیئت مدیره خانه سینمای ایرانیان نامه‌ای سر گشاده  منتشر کرده   که  در آن به مباحث متفاوتی اشاره داشته   در زیر متن کامل این نامه درج شده است. 

به نام خدا
اظهر من الشمس است به هیچ وجه کتمان کردنی نیست چه اصراری است که بیهوده سر بر دیوار سیمانی بکوبید که الَا و لابد آنچه ما چند نفر می گوئیم عین صواب است گیریم که بر موج افکار عمومی تهییج شده سوار شدید دیگران چه ؟ 5000 عضو مظلوم و متفرق خانه سینما چه ؟ مرکز قانونگذاری کشور ؟ و ... همه در اشتباه محض !؟ نگاههای نگران و مواظب ؟ از روی همه آنها عبور می کنید ؟ مگر می شود افکار عمومی را برای همیشه به مدد این رسانه و آن رسانه خارجی فریب داد ؟

مگر می شود کتمان کرد – گذشته از ورود به مسایل سیاسی که برخلاف اساسنامه است و البته در این مقوله جای بحثش نیست – شما چند نفر ظرف چند و چندین سال ، خرد ، خرد اساسنامه خانه را تکه و پاره کردید و به نفع خود با وصله و پینه کنار هم چسباندید !؟

یادتان هست هربار حضور و نظارت ارشاد را در آن ضعیف و ضعیف تر کردید
بی آنکه ارشاد را در جریان امر قرار دهید – در صورتیکه می دانستید هرگونه تغییراساسنامه می بایست به اطلاع ارشاد می رسید تا قانونی شود –
خاطرتان هست نحوه انتخابات را به گونه ای بسامان کردید که فقط و فقط جمع کوچک خودتان همواره به عنوان اعضاء هیئت مدیره ، رئیس و مدیرعامل برگزیده شود تا اهداف یک گروه خاص در آن دنبال و محقق گردد . جالب تر با تغییراتی در اساسنامه اموال موجود در خانه که مشخصأ متعلق به ارشاد است را به نفع خودتان مصادره کردید و یا ... پس از انحلال خانه سینما اساسنامه آن به دستور آقای رئیس جمهور وقت و با موافقت اولیه و حضور سه نفر از خودتان سه نفر از ارشاد یک نفر از طرف رئیس جمهور تغییراتی کرد از جمله نحوه انتخابات و آوردن پسوند جمهوری اسلامی حذف شده ! حال کجاست آن اساسنامه !؟ شما که دوباره برگشتید به همان اساسنامه مجعول سابق که حتی خودتان را از جمهوری اسلامی هم سواکرده بودید ! این صنوفی که امروز به اصطلاح جزو شما هستند سالهاست که مجمع عمومی تشکیل نداده اند ! اصولأ اساسنامه شان قانونی نیست-به تصویب ارشاد نرسیده است –مگر می شود در دولتی که شعارش اعتدال و قانون است ، یاغیگری کرد؟! این که نقض غرض است ما و شما هر دو اهل « شو» و
« بازی» و «نمایش » ایم پیش قاضی که نمی شود معلق بازی کرد با جمع کردن مشتی سیاهی لشگر با پیشانی قرار دادن چند چهره معروف و محبوب جامعه که نمی شود قانون را دور زد . تازه گیریم که دوهزار نفر را فراهم آوردید کو؟! تا ...پنج هزار نفر اعضاء ف خاراموش شده و خسته نه ، گو اینکه به لطف مسئولین اخیر ارشاد خیلی کارها شدنی است ازجمله بازگشایی مجدد خانه سینمای غیر قانونی در سایه هو و جنجال .