نمایندگان مجلس با اصلاح بخشی از طرح یک فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که شورای نگهبان آن را به مجلس برگردانده است، موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر؛ بر اساس این اصلاح، دولت مکلّف شد اقدام قانونی لازم را برای دائم کردن این قانون در مدت شش ماه از تاریخ تصویب تمدید آن، انجام دهد.

بیستم شهریور امسال مهلت اجرای آزمایشی این قانون که پنج سال پیش تصویب شده بود به پایان رسید که با رأی مثبت نمایندگان، تا پایان سال 1393 تمدید شد.

ارجاع طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل به کمیسیون

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از دو جلسه بحث و بررسی درباره  طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل که از شورای نگهبان بازگشت داده شده است، آن را به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند.

نمایندگان در جلسه یکشنبه نیز موادی از این طرح را بررسی کرده اما به نتیجه نرسیده بودند و در جلسه امروز هم پس از آنکه مواد 5 و 6 طرح بررسی شد مخالفان آن قانع نشدند که آقای لاریجانی رئیس جلسه خواستار ارجاع آن به کمیسیون تخصصی برای بررسی بیشتر و سپس ارسال آن به صحن علنی شد.

رئیس مجلس گفت: به نظر می رسد با روند کنونی که نمایندگان با عمده مواد طرح مخالفند این طرح به نتیجه نمی رسد و بهتر است به کمیسیون اجتماعی ارجاع و با حضور شورای نگهبان و نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی با دقت نظر بیشتر بررسی شود و سپس به صحن علنی بیاید.

سرانجام نمایندگان با رأی مثبت خود با ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی موافقت کردند.

نماینده سروستان به عنوان ناظر در شورای عالی معادن

نماینده مردم سروستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر مجلس در جلسات شورای عالی معادن انتخاب شد.

آقای داریوش اسماعیلی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن به این منظور معرفی شد که در نهایت نمایندگان با انتخاب وی به عنوان ناظر جلسات شورای عالی معادن موافقت کردند.

7 گزارش از کمیسیونهای مجلس در دستور کار

دستور جلسه به این شرح است:

- گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل.

- گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح دو فوریتی تمدید مهلت اجرای ازمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.

- گزارش شوردوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی.

- انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن به عنوان ناظر در شورای عالی معادن.

- گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (24) قانون اصلاح قانون معادن.

- گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح اصلاح تبصره (2) ماده (39) قانون نظام جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران.

- گزارش کمیسیون تدوین ایین نامه داخلی مجلس درباره طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی ، انتخاب و فعالیت ناظران و ساماندهی امور نظارتی مجلس .

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه انتقال موردی محکومان به حبس.