نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می گوید ما هیچ گاه نباید در روابط بین المللی خود طوری حرکت کنیم که به اصول انقلاب اسلامی خدشه وارد شود.

حجت الاسلام علی سعیدی  با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر رعایت نرمش قهرمانانه و بکارگیری آن تا اندازه ای که به اصول وآرمانهای انقلاب آسیب نرسد، اظهار داشت: جنگ دیپلماسی با جنگ نظامی تقاوت های بسیاری دارد.
وی گفت: در نبرد دیپلماسی اگرکوچکترین غفلتی از سوی مذاکره کننده انجام شود و بدون محاسبات دقیق و آگاهانه به سمت مذاکره برویم  قطعا شکست می خوریم لذا آن چیزی که مدنظر مقام معظم رهبری بوده و بویژه در سخنانشان در جمع کارکنان سپاه این است که مسئولان نظام باید با تکیه بر اصول و مبانی حرکت کنند اما ممکن است شیوه ها و روش ها در برخی مواقع نیاز به نرمش با حفظ اصول باشد.
وی گفت: نرمش قهرمانانه به این معنا نیست که ما باید از اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی بگذریم و با هر قیمتی به اهدافمان برسیم. نقطه نظرات مقام معظم رهبری درخصوص نرمش قهرمانانه باید در دستور کار مسئولان و فرماندهان نظام قرار گیرد البته این نظرات حضرت آقا مسأله تازه ای نیست و درگذشته نیز مقام معظم رهبری نسبت به نرمش قهرمانانه سفارش کرده بودند، البته همیشه در سیره و سنت رهبران الهی این نرمش قهرمانانه ساری و جاری بوده و همواره رهبران الهی روی اصول وارزشهای دین خود می ایستادند و به آن احترام می گذاشتند اما در شیوه هابا متغیرهای متفاوت عمل می کردند.
حجت الاسلام سعیدی تصریح کرد: در سیره و رفتار رهبران الهی از حضرت آدم تا عصر ما، همواره روی اصول ومبانی تکیه شده  اما با مقداری انعطاف. در سیره امیرالمومنین(ع) نیز ما سه روش می بینیم ، درعصر پیامبر(ص) یک نوع روش و در عصرخلفا نیز روش های متفاوتی وجود داشت.
وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در کتاب زندگانی امام حسن مجتبی(ع)- کتاب صلح امام حسن - نیز اشاراتی به نرمش قهرمانانه کرده بودند، اظهار داشت: در زندگی امام حسن نیز حفظ اصول با مقداری انعطاف رعایت می شد؛ در صلح حدیبیه نیز عده ای معترض بودند و گفتند این چه صلحی است که انجام داده اید که پیامبر درجوابشان گفت این دقیق ترین اقدام ما بود و در این راه حق نصیب جبهه اسلام شد که علیرغم میل باطنی، عقب نشینی کردند. وی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با فرماندهان سپاه تصریح کردند" من مخالف حرکت های صحیح دیپلماسی نیستم. بنده معتقدم به آنچه سال ها پیش، نرمش قهرمانانه نام گذاری شد."
حجت الاسلام سعیدی  با بیان این که امام راحل نیز همواره انعطاف هایی با حفظ اصول از خود نشان می دادند، اظهار داشت: امام (ره) همواره دنبال حفظ اصول بودند اما در شرایطی ممکن بوداز برخی روش ها استفاده می کردند و انعطاف را نیز چاشنی کارشان قرار می دادند؛ توصیه رهبر معظم انقلاب و تأکید ایشان بر نرمش قهرمانانه نیز این است که باید همیشه مسئولان و کارگزاران نظام روی حفظ اصول تاکید کنند اما در شیوه ها و روشها می توانند در شرایط خاص، نرمش را با قید قهرمانانه دنبال کنند.