سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانات و تعبیر مقام معظم رهبری درخصوص «نرمش قهرمانانه» در جمع فرماندهان سپاه و کارکنان این نهاد گفت: آنچه حضرت آقا فرمودند بدین معناست که ما باید شناخت دقیقی از منافع ملی کشور داشته باشیم.

سید حسین نقوی حسینی  با بیان این که نرمش قهرمانانه به معنای رها کردن ارزش ها، آرمان ها و اصول انقلاب اسلامی نیست، اظهار داشت: نرمش قهرمانانه که مقام عظمای ولایت به آن تأکیدات زیادی دارند، بهترین و پیشرفته ترین  روش رسیدن به منافع ملی همراه با حفظ آرمانها و اصول انقلاب است.
نماینده مردم ورامین درمجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مذاکرات دیپلماتیک با غربی ها اگر با این دیدگاه به موضوع، وارد مذاکره شویم که طرف مقابل ما یک فرد منصف و متعادل نبوده بلکه یک دشمن جدی است که هدفی جز تجاوز گری ندارد، می تواند پیروزی را برای ما به ارمغان آورد؛ از این رو شرط اول نرمش قهرمانانه شناخت طرف مقابل است.
** در مذاکرات، نرمش نشان نمی دهیم که شکست بپذیریم
وی گفت: باید همواره در مذاکرات سیاسی و روابط بین المللی برای رسیدن به اهداف مان با نرمش قهرمانانه جلو برویم و باور داشته باشیم که مذاکره و رسیدن به اهداف آن حق ماست و باید نتایج مثبتی از این مذاکره حاصل شود و درعین حال بدانیم که طرف مقابل مذاکره ما دشمن است و اگر غافل شویم پشتمان را به خاک می مالد؛ به هرحال باید با درنظر گرفتن چنین شرایطی وارد مذاکره شویم و نرمش خود را به صورت دقیق و تاکتیکی پیاده کنیم تا به پیروزی دست یابیم؛ قطعا ما در میز مذاکره نرمش نشان نمی دهیم که طعم شکست را بچشیم بلکه این نرمش ها را بروز می دهیم که نتیجه مثبت و پیروزی بخشی برایمان به دست آید.
وی با اشاره به اینکه معمولا به سه شکل ممکن است مذاکرات بین طرفین انجام شود، اظهار داشت: یک شکل مذاکره روش ساده لوحانه است که متأسفانه کسانی که ساده لوحانه وارد مذاکرات می شوند با شکست مواجه می شوند و نتیجه مذاکرات را به طرف مقابل واگذار می کنند؛ در این روش طرف مقابل فکر می کند که در مقابل او یک فرد عادل، منصف و عاقل نشسته و می خواهد امتیاز واگذار کند که این نگاه، نگاهی ساده لوحانه است که متأسفانه ما دردیپلماسی گذشته گاهی اوقات آن را تجربه کرده ایم و ودرنتیجه مجبور به تسلیم شدیم و بازی را واگذار کردیم  که حتی گاهی به تعلیق غنی سازی منجرشد.
نقوی حسینی، دومین شکل مذاکره را حالت خصمانه عنوان کرد و گفت: در این حالت نیز ما نه امتیازی از طرف مقابل می گیریم نه امتیازی به وی می دهیم؛ این نوع مذاکره هم به ثمر نخواهد رسید و اگر چندین بار نیز ادامه پیدا کند باز به بن بست می رسد.
** نرمش قهرمانانه پیشرفته ترین روش مذاکره با طرف مقابل است
وی از آنچه که حضرت آقا اخیرا در بیاناتشان در جمع فرماندهان سپاه به نرمش قهرمانانه تعبیر کردند سومین روش و قوی ترین و اصولی ترین روش مذاکره عنوان کرد وگفت : معنا و مفهوم نرمش قهرمانانه این است که وقتی پشت میز مذاکره می نشینیم باید اولا درک درستی نسبت به اهداف و منافع ملی کشور خودمان داشته باشیم مانند کشتی گیری که وقتی وارد گود می شود بداند که برای مدال طلا می جنگد و هدف دار تلاش می کند؛ درمذاکرات نیز باید چنین ذهنیتی در ما بیدار باشد .
وی ادامه داد: همچنین در پای میز مذاکره باید همواره بدانیم طرف مقابل ما دشمن است، خصم است و آمده پشت ما را به خاک بمالد؛ نیامده که با ما نسکافه بخورد و ما با تعارفی ندارد و آمده که ما را شکست بدهد؛ باید این درک همواره در ما وجود داشته باشد و با هدف دستیابی به اهداف مان از تاکتیک نرمش قهرمانانه استفاده کنیم.
نقوی حسینی با اشاره به اینکه تعبیر حضرت آقا از نرمش قهرمانانه قطعا در آستانه سفر دکتر روحانی به نیویورک و  نشست سازمان ملل معنا و مفاهیمی دارد، اظهار داشت: غربی ها در 4 ماه اخیر و بعد ازاعلام نتایج انتخابات و استقرار دکتر روحانی و همچنین انتخاب دکتر ظریف به عنوان وزیر خارجه، قطعا تمایلشان برای مذاکره با ایران بیشتر شد و اعتقاد داشتند تغییرات مدیریتی ایجاد شده در ایران فرصت خوبی است تا وارد مذاکره شویم؛ البته ما هم از این فرصت استقبال می کنیم و از استقبال غربی ها خوشحالیم اما مقام معظم رهبری در بیانات و توصیه هایشان فرمودند که ما باید بدانیم وارد چه میدانی می شویم و در این میدان چگونه باید مذاکره کنیم؛تاکتیک های ما چه باید باشد واستراتژی های ما باید چه باشد ودشمن را باید خوب بشناسیم. 
وی گفت: تصور نکنیم آمریکا واتحادیه اروپا دوستان ملت ما هستند و در پی این مذاکرات با ایران می خواهند به ما کمک کنند و از ما حمایت کنند؛ خیر این چنین نیست بلکه طرفهای مذاکره کننده با ما دشمنان ملت ما هستند؛ طبق فرمایشات مقام معظم رهبری آمریکایی ها با اشخاص حرفی و بحثی ندارند بلکه آنها با حقیقت انقلاب اسلامی عناد و دشمنی دارند از این رو ما باید به خوبی دشمن را بشناسیم و در رفتن پای میز مذاکره تمام جوانب را درنظربگیریم و تاکیتک های  ما در حین مذاکره باید به خوبی و دقیق تنظیم شود  و به موقع نیزنرمش قهرمانانه را نشان دهیم.
** نرمش قهرمانانه به معنای رهایی از آرمانها و اصول انقلاب نیست
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس یادآور شد: قطعا نرمش قهرمانانه به معنای عدول از آرمانها و اصول انقلاب نیست و باید در مذاکرات پیش رو از این تاکتیک به خوبی استفاده کنیم تا به اهدافمان دست یابیم.
نماینده ورامین درمجلس شورای اسلامی درخصوص لغو تحریم ها از سوی حاکمان قضایی اروپا خاطرنشان کرد: این تحریم های اخیر ناشی از اراده سیاسی اتحادیه اروپا یا کشورهای غرب نیست و اینها را امتیاز تلقی نمی کنیم؛ از رو نباید تصور کنیم که حالا اگرمحکمه قضایی دراتحادیه اروپا تحریمی را لغو کرده ناشی از اراده سیاسی کشورهای اروپایی است؛ این طور نیست بلکه این لغو تحریم ها ناشی از شکایت به محکمه قضایی است البته هنوز نمی دانیم اتحادیه و کشورهای اروپایی تا چه اندازه به احکام محاکم قضایی شان متعهد هستند.
** لغو تحریم ها ناشی از اراده اتحادیه اروپا نبوده است
وی تصریح کرد: لغو این گونه تحریم ها از سوی اتحادیه اروپا هرچند برای کشورما مثبت است و حقانیت ایران را نشان می دهد اما باید بدانیم این مسائل ناشی از اقدامات دسته جمعی یا اراده سازی اتحادیه اروپا نمی دانیم؛ ممکن است  کشور یا شبکه تحریم شده به محکمه قضایی شکایتی کند و محاکمه قضایی روند قضایی را باقوانین منطقی بررسی می کند و بعد می بینید این تحریم ها غیرقانونی است سپس آن را لغو می کند.