شکلات های السیسی به بازار آمد

در یکی از محلات ثروتمند شهر قاهره، یک شکلات فروشی به تولید شکلات هایی با تصویر ژنرال السیسی پرداخته است.

 جمعی از افسران سابق ارتش مصر روز دوشنبه با امضای طوماری از ژنرال السیسی، فرمانده کل نیروهای مسلح مصر تقاضا کردند که رئیس جمهوری مصر را بپذیرد.
هم اکنون کمپینی برای حمایت از ریاست جمهوری ژنرال السیسی در قاهره تشکیل شده است و طرفداران او به دلیل موفقیتش در براندازی حکومت اسلامگرای اخوان المسلمین و بازگرداندن نظم و امنیت به مصر پس از نزدیک به سه سال آشفتگی، خواهان ریاست جمهوری او هستند.
به گزارش یورونیوز(Euronews)، این کمپین سعی دارد سی میلیون امضاء در حمایت از رئیس جمهوری ژنرال السیسی جمع اوری کند. رسانه های دولتی و شبکه های رادیو تلویزیونی نیز به تقویت این احساسات کمک می کنند و به پخش آهنگ هایی در ستایش او می پردازند